Kort #13486

 STOP

Första Versraden jämte
hänvisningar från förf.
m.m.

15. Hur-I Unga

Information

Kortnr:
13486
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

STOP

Första Versraden jämte
hänvisningar från förf.
m.m.

15. Hur-I Unga

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort