Kort #12911

 ^,cr*L slro

1-rCuJ-

<r* '6‘*3~'

5«-; ^>| £ , 30

" * e. 17 82.	5 17 * * *"

" S[Uppe.Z.P.6.23:1^3(1786); sik^T-Ufiia^

[e 1786 h]=Skillingtryck.Samlingsband av foto-
kopior. 5*7.

Information

Kortnr:
12911
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

^,cr*L slro

1-rCuJ-

<r* '6‘*3~'

5«-; ^>| £ , 30

" * e. 17 82. 5 17 * * *"

" S[Uppe.Z.P.6.23:1^3(1786); sik^T-Ufiia^

[e 1786 h]=Skillingtryck.Samlingsband av foto-
kopior. 5*7.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort