Kort #13124

 I elden guldet prövas blott ... [Av O.Cederbom]
Se: Zz 1838 c

Information

Kortnr:
13124
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I elden guldet prövas blott ... [Av O.Cederbom]
Se: Zz 1838 c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort