Kort #13061

 I 'barndomens dagar min flärdlosa håg
Se: E 1861 dd,ee

Information

Kortnr:
13061
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I 'barndomens dagar min flärdlosa håg
Se: E 1861 dd,ee

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort