Kort #13310

 I min ungdom det lyster mig sjunga fastän ängs-
lan vill spränga mitt bröst . . .

Se: E 184-9 e

N 184-9 g

Information

Kortnr:
13310
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I min ungdom det lyster mig sjunga fastän ängs-
lan vill spränga mitt bröst . . .

Se: E 184-9 e

N 184-9 g

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort