Kort #13463

 I Torpa socken bor en gubbe
Se: E I8p2 b?,n5

Information

Kortnr:
13463
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Torpa socken bor en gubbe
Se: E I8p2 b?,n5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort