Kort #13483

 I UNGDOMENS

Information

Kortnr:
13483
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I UNGDOMENS

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort