Kort #12675

 Hur olik är ej ödets lott
Se: E 1873 P5

Information

Kortnr:
12675
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur olik är ej ödets lott
Se: E 1873 P5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort