Kort #13258

 I kristne hörer flitigt till
Se: S 1775 b? 1787 a

Information

Kortnr:
13258
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I kristne hörer flitigt till
Se: S 1775 b? 1787 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort