Kort #12945

 Hör hit båd ung och gammal och lyssnen häruppå
E 1912 x -

Information

Kortnr:
12945
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör hit båd ung och gammal och lyssnen häruppå
E 1912 x -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort