Kort #12772

 Hälsingborg. Utställning.

^Som I veten är i Hälsingborg utställning
En visa om utställningen ...

Information

Kortnr:
12772
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hälsingborg. Utställning.

^Som I veten är i Hälsingborg utställning
En visa om utställningen ...

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort