Kort #12837

 Här uti världen en främling jag
Se: Zz 1886 c,d,e

Information

Kortnr:
12837
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här uti världen en främling jag
Se: Zz 1886 c,d,e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort