Kort #13046

 Hörnlund, Albert. Mördare.
Se: 0 Hörnlund

Information

Kortnr:
13046
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hörnlund, Albert. Mördare.
Se: 0 Hörnlund

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort