Kort #13182

 I gamla Svealand den satsen oförändrad står ..
Se: E 1842 g ; 184-3 oo - 1880 gg, ss - 1891 p3
I893 h3 - I899 yy - 1901 n4 - 1911 d3 -
1914 d2 - 1917 g2 -

Information

Kortnr:
13182
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I gamla Svealand den satsen oförändrad står ..
Se: E 1842 g ; 184-3 oo - 1880 gg, ss - 1891 p3
I893 h3 - I899 yy - 1901 n4 - 1911 d3 -
1914 d2 - 1917 g2 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort