Kort #13207

 I haven väl hört mång underlig ting ...

[Av J.ErssonJ

Se: E (1833 g; 184-6 d; 1864 pp; 1867 nn

"s [UppS.Z.P. 6.27:23] (1808) [T 12 i] =Skilliagtryck.
Samlingsband av fotokopior. 7s30.

Information

Kortnr:
13207
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I haven väl hört mång underlig ting ...

[Av J.ErssonJ

Se: E (1833 g; 184-6 d; 1864 pp; 1867 nn

"s [UppS.Z.P. 6.27:23] (1808) [T 12 i] =Skilliagtryck.
Samlingsband av fotokopior. 7s30.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort