Kort #13097

 I den glada sommarkvällen
Se: E 1868 tt

Information

Kortnr:
13097
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I den glada sommarkvällen
Se: E 1868 tt

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort