Kort #13343

 I Nordala socken i Yalkinda by
Se: E iQjk cc

Information

Kortnr:
13343
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Nordala socken i Yalkinda by
Se: E iQjk cc

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort