Kort #13485

 r

Iblomstring]

I ungdomens blomma jag satte så huld ...
Se: E 1893 X, rr, 1895 a?, k5, 1896 b', p5,y5>

Information

Kortnr:
13485
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

Iblomstring]

I ungdomens blomma jag satte så huld ...
Se: E 1893 X, rr, 1895 a?, k5, 1896 b', p5,

y5>

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort