Kort #13452

 I Södra promenaden är en kastanjalle
Se: E 1903 i, mel.-

• •

Information

Kortnr:
13452
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Södra promenaden är en kastanjalle
Se: E 1903 i, mel.-

• •

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort