Kort #13427

 I Stockholm förövats ett fasansfullt mord

mel: Erik och Anna

E 1916 bb -

Information

Kortnr:
13427
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Stockholm förövats ett fasansfullt mord

mel: Erik och Anna

E 1916 bb -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort