Kort #13453

 I sdada[g]s morse tilia då ble de ett spektakel

Information

Kortnr:
13453
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I sdada[g]s morse tilia då ble de ett spektakel

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort