Kort #12766

 Hällgren, Andreas Gustaf [?]
Vaka du yngling över din levnad ...

Information

Kortnr:
12766
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hällgren, Andreas Gustaf [?]
Vaka du yngling över din levnad ...

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort