Kort #12813

 Här ser man bild av en rebell
Se: T 20 a

Information

Kortnr:
12813
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här ser man bild av en rebell
Se: T 20 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort