Kort #13445

 I Sverige ligger en skogig trakt

Se; E 184-6 uu: 1856 11; 1857 ee;
1875

1871

Information

Kortnr:
13445
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Sverige ligger en skogig trakt

Se; E 184-6 uu: 1856 11; 1857 ee;
1875

1871

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort