Kort #12680

 Hur rysligt är att tänka när krigets fasor går
Se: E 1879 r5

Information

Kortnr:
12680
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur rysligt är att tänka när krigets fasor går
Se: E 1879 r5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort