Kort #12933

 r

Hor

Se:

flickor nu skall
E 1902 u?

jag gifta mig ...

av N.Bengtsson]

Information

Kortnr:
12933
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

Hor

Se:

flickor nu skall
E 1902 u?

jag gifta mig ...

av N.Bengtsson]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort