Kort #12657

 Hur l;juvt att bo hur gott att vara
Se: E 1851 g^; 1853	1856 mm

Information

Kortnr:
12657
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur l;juvt att bo hur gott att vara
Se: E 1851 g^; 1853 1856 mm

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort