Kort #12797

 Kär kommer en främling från fjärran ort
Se: Zz I89O d; 1839 m

Information

Kortnr:
12797
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Kär kommer en främling från fjärran ort
Se: Zz I89O d; 1839 m

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort