Kort #12747

 r

Hyltenäs by. Olyckor av skilda slag.

Se: Qc 9

Information

Kortnr:
12747
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

Hyltenäs by. Olyckor av skilda slag.

Se: Qc 9

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort