Kort #13055

 I afton är det vackert väder ...

Se: K 1827 b

UUB Folkv.V:19

Information

Kortnr:
13055
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I afton är det vackert väder ...

Se: K 1827 b

UUB Folkv.V:19

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort