Kort #12877

 Högt på fäetet
Se: E 1891 b

tände en Ödete
[av

etjärna ...
J.P.Fernström]

Information

Kortnr:
12877
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Högt på fäetet
Se: E 1891 b

tände en Ödete
[av

etjärna ...
J.P.Fernström]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort