Kort #13261

 I körka ja träffte Stina i går
E 1919 f -

Information

Kortnr:
13261
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I körka ja träffte Stina i går
E 1919 f -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort