Kort #12937

 Hör go vänner snart så börjar dansen

av A. L-m - mel: Murarflickan
E 1916 t2 -

Information

Kortnr:
12937
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör go vänner snart så börjar dansen

av A. L-m - mel: Murarflickan
E 1916 t2 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort