Kort #12824

 Här ekrives väl vieor om vin och mynt men snus
Se: E 1329 1; 1855 pp

Information

Kortnr:
12824
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här ekrives väl vieor om vin och mynt men snus
Se: E 1329 1; 1855 pp

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort