Kort #13151

 r

I ett av Sveriges horn
Se: E 1869 c; 1870 e

Information

Kortnr:
13151
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I ett av Sveriges horn
Se: E 1869 c; 1870 e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort