Kort #13480

 r

I unga är
Se: E 1891

jag blev så kär uti en flicka ...

j	[av H.Bur]

ZZ 1895 mm, b ,

1893

Information

Kortnr:
13480
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I unga är
Se: E 1891

jag blev så kär uti en flicka ...

j [av H.Bur]

ZZ 1895 mm, b ,

1893

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort