Kort #13059

 

K

Information

Kortnr:
13059
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:K

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort