Kort #12667

 Hur

Se:

många mänskors lycka offrades av syndens

slav .. .

E 1883	, 1885 r4,

Information

Kortnr:
12667
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur

Se:

många mänskors lycka offrades av syndens

slav .. .

E 1883 , 1885 r4,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort