Kort #13210

 I hela orten var en allmän fasa
Se: 0 Tullberg a,b

Information

Kortnr:
13210
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I hela orten var en allmän fasa
Se: 0 Tullberg a,b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort