Kort #13158

 I Finland nära staden Vasa bodde ...
Se: 0 Blomfelt

0 Eriksson,G. c

E 1871	1872 v,mm,ppjh^, 7T878

1883 kk, 1890 ii, i5

Information

Kortnr:
13158
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Finland nära staden Vasa bodde ...
Se: 0 Blomfelt

0 Eriksson,G. c

E 1871 1872 v,mm,ppjh^, 7T878

1883 kk, 1890 ii, i5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort