Kort #13200

 I Göteborg om ett hundra år
Se: E 1879 cc

• • •

Information

Kortnr:
13200
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Göteborg om ett hundra år
Se: E 1879 cc

• • •

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort