Kort #12810

 • •

r

Här se ni go

vänner min kraftiga arm

Se: E 1875 b

Information

Kortnr:
12810
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

• •

r

Här se ni go

vänner min kraftiga arm

Se: E 1875 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort