Kort #12829

 Här syns de ställen kära
Sofiehem oss ligger nära

Information

Kortnr:
12829
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här syns de ställen kära
Sofiehem oss ligger nära

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort