Kort #12687

 r

Hur skönt hur sällt är ungkarlslivet hej faller?
Se: E 1860 mm; 1863 1; 1864 hh; 1874

Information

Kortnr:
12687
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

Hur skönt hur sällt är ungkarlslivet hej faller?
Se: E 1860 mm; 1863 1; 1864 hh; 1874

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort