Kort #13397

 • • •

I Smålaad där pimpla di eter
Se: E 1909 zz - 1910 x4 - 1911 t2 - 1912

1914 zz - 1915 f - 19i6 e

Information

Kortnr:
13397
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

• • •

I Smålaad där pimpla di eter
Se: E 1909 zz - 1910 x4 - 1911 t2 - 1912

1914 zz - 1915 f - 19i6 e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort