Kort #13180

 I gamla dar vad allting gott och hyggligt
Se: E 18?2 tt; 1869

Information

Kortnr:
13180
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I gamla dar vad allting gott och hyggligt
Se: E 18?2 tt; 1869

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort