Kort #13469

 I tror la ja ä lessen men strunt dä går la ann
E 1916 d4 -

Information

Kortnr:
13469
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I tror la ja ä lessen men strunt dä går la ann
E 1916 d4 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort