Kort #12995

 Hör nu här på du svenske man ...

Se: T 11 y

T 11 m	[T 11 a^J

ÖJpps.Z.P.s.21:9 (1789)» 23:27 (I795)]^skii

lingtryck. Samlingsband av fotokopior. 5:30.

Information

Kortnr:
12995
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör nu här på du svenske man ...

Se: T 11 y

T 11 m [T 11 a^J

ÖJpps.Z.P.s.21:9 (1789)» 23:27 (I795)]^skii

lingtryck. Samlingsband av fotokopior. 5:30.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort