Kort #13062

 I barnslig tro vid. Herrans bröst jag låg
Se: Zz 1851 a

Information

Kortnr:
13062
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I barnslig tro vid. Herrans bröst jag låg
Se: Zz 1851 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort