Kort #12634

 Hur dumt är att dagligen fika
Se: E 1857 cc

Information

Kortnr:
12634
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur dumt är att dagligen fika
Se: E 1857 cc

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort